Arbejdsmodel

  • Afstem forventninger

- Imellem kunden og Byriel & Partners


  • Definer opgaven og timing

- Hvad er processen og hvad skal laves


  • Status rapport: ”Current State”


  • Hvor vil kunden være: ”Desired State”

- Forbered plan for hvordan man når Desired state


  • Analyse af finansieringsbehov & investorprofil


  • Kapitalfremskaffelse

- Aktivitets- &eksekveringsplan


  • Transaktion gennemføres

- Eksekvering & opfølgningCopyright ©  All Rights Reserved