Hvad kan vi

Vi hjælper dig med strategiprocessen I forhold til investorer og formidler kapital på minimum  €2 millioner.


  • Formulere strategien og klarlægge implementeringen af denne, med udgangspunkt hvor er jeres forretning i dag (Current state) til hvor I gerne vil være være efterkapitaltilførslen (Desired state)


  • Sammen udarbejder vi realistiske milepæle som danner grund for udbetaling af investeringen i trancer


  • Vi afklarer investeringsbehovet og finder bedst mulig investorprofil til din virksomhed


  • Vi assisterer dig og din virksomhed i at klargøre materiale til investorerne


  • Vi stiller et netværk af professionelle rådgivere til rådighed – hvis det ønskes


  • Vi styrer og faciliterer hele forløbet fra klargørelse af materiale, formidling af kapital, til due diligence og gennemførsel af transaktionen


Copyright ©  All Rights Reserved